Open daily 10 A.M. – 4 P.M.

Settlement Classes – Haitian Creole

The House of the Seven Gables ofri Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL) ak klas Sitwayènte GRATIS pou granmoun ki anvi aprann Angle ak pou moun ki anvi vin sitwayen Ameriken. Nouvo elèv yo dwe enskri an pèsòn epi pran yon tès plasman.

 

SESYON Ivè 2

ANGLE KÒM DEZYÈM LANG (ESL)

ESL - Jou

KLAS

KI LÈ: Madi ak mèkredi apati 10:00 A.M. – 12:00 P.M., 5 mas – 10 avril

KOTE: Espacio, 105 Congress St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 27 fevriye apati 10:00 A.M. – 12:00 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Espacio, 105 Congress St., Salem.

ESL - Lannwit

KLAS

KI LÈ: Madi ak jedi soti 6:00 – 8:00 P.M., 5 mas – 11 avril.

KOTE: Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 29 fevriye soti 4:30 – 7:30 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

SITWAYENTE

Sitwayènte - Lannwit

KLAS

KI LÈ: Madi ak jedi soti 6:00 – 8:00 P.M., 5 mas – 11 avril.

KOTE: Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 29 fevriye soti 4:30 – 7:30 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

Frequently Asked Questions

Kote Espacio?

Kote mize Peabody Essex Museum?

Pou mande plis enfòmasyon sou klas sa yo, klike sou lyen ki anba a.