OPEN DAILY 10 A.M. – 6 P.M. • Tickets for October 2023 are now available! Click here to learn more.

Settlement Classes – Haitian Creole

October Tickets

Admission Type

Fee

Mansion Tour

$30

Mansion Tour - Senior (65+)

$24

Mansion Tour - Children (Age 5-12)

$20

Grounds Pass*

$15

Children Under 5

FREE – accompanied by an adult

Gables Members

FREE

Salem Residents

FREE – proof of residency required

NARM Passholders

FREE – must show card

* Grounds Pass does not include access to inside of house - inside only accessible through Mansion Tours ** Additional discounted tickets available on purchase page. All discounted tickets require valid ID upon arrival for verification.

The House of the Seven Gables ofri Anglè kòm Dezyèm Lang (ESL) ak klas Sitwayènte GRATIS pou granmoun ki anvi aprann Angle ak pou moun ki anvi vin sitwayen Ameriken. Nouvo elèv yo dwe enskri an pèsòn epi pran yon tès plasman.

ANGLE KÒM DEZYÈM LANG (ESL)

ESL - Jou

KLAS

KI LÈ: Madi ak mèkredi apati 10:00 A.M. – 12:00 P.M., 12 septanm – 19 oktòb

KOTE: Espacio, 105 Congress St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 6 septanm apati 10:00 A.M. – 12:00 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Espacio, 105 Congress St., Salem.

ESL - Lannwit

KLAS

KI LÈ: Madi ak jedi soti 6:00 – 8:00 P.M., 12 septanm – 19 oktòb.

KOTE: Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 7 septanm soti 4:30 – 7:30 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

SITWAYENTE

Sitwayènte - Lannwit

KLAS

KI LÈ: Madi ak jedi soti 6:00 – 8:00 P.M., 12 septanm – 19 oktòb.

KOTE: Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem ak The House of the Seven Gables, 115 Derby St., Salem.

 

ENSKRIPSYON

KI LÈ: 7 septanm soti 4:30 – 7:30 P.M.

KOTE: Enskri AN PÈSON nan Peabody Essex Museum, 161 Essex St., Salem.

Frequently Asked Questions

Kote Espacio?

Kote mize Peabody Essex Museum?

Pou mande plis enfòmasyon sou klas sa yo, klike sou lyen ki anba a.